英語版

DeウェブサイトBack-to-Normandy(www.backtonormandy.org)bestaat op 16 April 2018 15は2002 jaarを予測します。 de voorbereidingen om dezeウェブサイトte starten、begonnen al in juni / juli 6 na mijn eerste bezoek aanNormandiëtijdens de vieringen van D-day(jaarlijks op 100 Juni)。 Het werd een intensieve periode met vele mooie、ontroerende momenten en ik maakte kennis met de meest indrukwekkende en belangrijkste periode van de laatste XNUMX jaar。  

De kust vanNormandiëは、de plek waar het grootste invasieleger ooit、met behulp van de grootste maritieme vloot ooit、landde om eeneen te maken met de bevrijding van West-Europaです。 

Jaarlijks verandert de voormalige 80 kmのランジの前線が、先駆者トレックプリスターに出会ったとき、彼らは "erbij" zijn geweestに出会った。 Elke veteraan、herkenbaar aan de trossen medailles op hun borst、Lijkt persoonlijk de bevrijding te hebben bezorgd aan het onder Nazibewind zuchtende noordwestelijk deel van Europa。 Ze vertellen hun verhaal aan wie het maar horen wil。 Maar ze vertellen het vooral ook aan elkaar。 Zij die het geluk hadden deze strijd te hebben overleefd。 Dankbare herinneringのaan hun kameraden die het niet hebben gehaald:「forever young」、zoals ik veteranen vaak hoorde zeggen。 

de veteranen worden toegejuicht door talloze mannen en vrouwen、ユニフォームにくるまれて、ヴァンデヴェールタイガーハレン。 Zittend op、eindeloos rondlopendの出会ったveel zorg opgelapte legervoertuigen、op de voormalige battlegrounds om voor zichzelf de geschiedenis te laten herleven。  

Mijn verbazing bij deze aanblikはgrootでした。 ヴァンデヴァーハレンヴァンデベターラネンスナップik maar weinig。 Maar ik luisterde wel zeergeïnteresseerdomdat ik vermoedde dat er toch wel iets belangrijksはgebeurdでした。

Die interesse sloeg om in een actieve manier om mijn ervaringen huge te leggen en om er van te leren wat ik had gezien en gehoord。 Dat deed ik door middel van deウェブサイト www.backtonormandy.org en door middel van het maken van vakantiefilmpjes met bezoeken aan de historische locaties en ontmoetingen met beeteranen。 Ook mijn eerste composities schreef ik al meteen na de indrukwekkende tochten door de moeilijk begaanbare hedgerows(talloze lapjes grond gescheiden door vrijwel ondoordringbare heggetjes)、waar vele soldaten van bevendeden slvan van deven slund van beenden del s der van been deven s s der van been deven s der van benen bel deden hun s s der van s。

Mijn honger om te“ begrijpen” werd alleen maar groter。 De veelheid aan verhalen van veteranen、feiten en halve feiten frustreerde mij diep omdat ik de omvangénsamenhang van de gebeurtenissen niet begreep。 Sterker nog、nietkónbegrijpen door de massaliteit van de Normandy Landings。 De talloze boeken en digitale documenten die ik heb、geven slechts een glimp van wat er is gebeurd inNormandiëen WWII。

Zoals ik wel vakerがcomplexe situaties doeを満たし、probeerde ik dit giga-probleem te doorgrondenがbehulp van de techniek van de「relationele database」を満たしました。 Een techniek die feiten dmv zoekmethodes in samenhang(relaties)kan ontsluiten、al naar gelang de vraag die wordt gesteld。  

Zo ook hier。 Ik ging feiten、halve feiten en verhalen hugeleggen in een database die uiteindelijk het hart van Back-to-Normandy zou gaan vormen。 Door de opzet en structuur van de database is ik in staat gebleken alle informatie広大なテ・レグゲン、ゾダニグ、データ・イット・ヘット・テ・アレン・ティデ・コン・リプロクレン。 Op een manier die ik wel kon kon bevatten。 Het eind is nog niet in zicht、het zal ook nooit gereed komen。

Door het overzichtelijke systeem ging ik verder。 Niet alleen het verhaal vanNormandië、maar stap voor stap kwamen de vele gebeurtenissen in heel West-Europa aan bod。 会ったvooral namen en nog eens namen。 Vele tienduizenden namen zijn beschreven opdat ze niet vergeten worden。 Een spreekwoord zegt:「je bent pas echt dood als je naam niet meer wordt genoemd」。 Naast deze benadering moest ik ook gevolg geven aan de gevoelsmatigeインパクトヴァンワットik had gezien。 ベフルプファンミンムジークに会った。

Er kwamen vele wegen bij elkaar。 De geschiedenis van familieleden die hadden geleden onder het Duitse en Japanse juk。 De geschiedenis van West-Europa die maaréénecht kantelpunt kent。 De tijd voor 6 Juni 1944 en de tijd erna。 De dag van het begin van onze vrijheid、bevochten door honderdduizenden strijders uit andere landen dan de onze。

Dit gegeven zou de leidraad worden voor vele tienduizenden publicaties van mijn hand(Op dit moment 139.503 verhalen en 13.824categorieëngrotendeels een opsomming van legereenheden met hun activiteiten die hebben meegedaan。 

Ook mijn muziek kreeg een welhaast onuitputtelijke bron van inspiratie。 Deze bezieling leidde ertoe dat ik als(film)componist ging werken met als bekroning de ontmoeting met Dame Vera Lynn en het Schrijven van de muziek voor de documentaire Omaha Beach、Honor and Sacrifice die in en USA met een Emmy werd bekroond。

Maar vooral veel voldoening gaf en geeft de websiteウェブサイトに戻る-ノルマンディーダイインミデルスウイットアッレウインドストレケン(ruim 160ランデンアンダゲライクホンダーデンベゾエーカーズ/ドゥイゼンデンパジーナ)is bezocht en honderden mensen heeft kunnen helpen an hetgen vinden henden hetden vinden henden heten ヴラーゲンダイボーラルヘッベンオプフンファミリエンレデンダイヘッベンミーヘダーンアーンデランディングノルマンディーエンフンゼゲトヒトトットアンメットデベヴィライディングメイ1945年。 

Een deel van de dankbetuigingen staan​​ hier: https://www.backtonormandy.org/testimonials

Ter gelegenheid van deze 15 jaar heb ik een film gemaakt van 1 uur en 22 minutesn、samengesteld uit muziek die ik heb geschreven en filmbeelden uit de dertiger en veertiger jaren。

de volgorde、de verhaallijn:

 • ·       Ouverture(samenvatting van de Normandy Landings)
 • ·       Proloog(西ヨーロッパのヘレヴァン、de opmaat naar de tweede wereldoorlog)  
 • ·       動員
 • ·       侵略の準備
 • ·       Een gebed、uitgesproken doorフランクリンD.ルーズベルト大統領
 • ·       ヘットヴァンファンデー
 • ·       De Landing Op De Kust VanNormandië
 • ·       De situatie(余波)van het slagveld na de landing
 • ·       戦闘と作戦の不完全な列挙による戦争の継続
 • ·       強制収容所の解放 
 • ·       アインデファンデオールログ
 • ·       Een muziekwerk“ No more war please”はbeelden van de gevolgen van de oorlog en hetrepatriërenvan gevallen soldatenに会いました
 • ·       Beelden van mijn bezoeken aanNormandië、de film“ The Last Pilgrimage” die ik heb gemaakt ter gelegenheid van het laatsteofficiëlebezoek van de Engelse veteranen aanNormandiëen London Daarnaast hoor je de muziek met het thema van de bekroonde Emmy film 
 • ·       平和(アフティテリング)

コメント(0)

ここにはまだコメントが投稿されていません

あなたのコメントを残す

 1. ゲストとしてコメントを投稿します。
添付ファイル(0 / 3)
あなたの場所を共有する
ソーシャルメディアへのコメントをここに置くことができます